Voorwaarden

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

______________________________________________________________________________

Specifieke voorwaarden corona periode:

Klanten mogen niet naar de praktijk komen indien: a. Geen afspraak is gemaakt. b. Sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger); c. de klant in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling/les in aanraking is geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld. d. Bij de klant sprake is van een COVID-19 besmetting en de klant nog geen 24 uur klachtvrij is geweest.
Het bovenstaande in dit artikel geldt ook als de klant meent zeker te weten dat er geen sprake kan zijn van een COVID-19 besmetting (bijvoorbeeld omdat er volgens de klant sprake is van hooikoorts).
Klanten die vallen onder risicogroepen wordt ontraden zich te laten masseren. Indien een klant onder een risicogroep valt, dient de klant dit van te voren te melden.

3.2 De behandelaar – en zeker niet de klant – beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij twijfel over de vraag of de behandeling in het licht van het bepaalde in artikel 3.1 gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven.
3.3 Het bepaalde in de artikelen 3.1 t/m 3.2 wordt op adequate wijze aan klanten kenbaar gemaakt (bijv: mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).
3.4 Behandelaars spreken klanten op fatsoenlijke wijze aan op naleving van dit protocol wanneer dat nodig is.

3.5 Indien een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten als bedoeld in artikel 3.1 wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld. Alle op dat moment in de praktijk aanwezige personen zullen op de hoogte gesteld worden dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke Corona besmetting. De naam van de klant zal niet genoemd worden aan andere klanten, wel aan medewerkers.

______________________________________________________________________________

 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.
  Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Als u last heeft van losse huid schilfers – door verbranding of andere oorzaken, gelieve de huid dan ook even te scrubben voordat u komt.
 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw telefoonnummer gevraagd. Zo kan ik u bereiken voor eventuele wijzigingen.
 • Gelieve een appje te sturen als u massage wilt boeken. Ik kan de telefoon niet aannemen tijdens mijn werkzaamheden.
  Op deze manier kan ik u  sneller en beter van dienst zijn.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Massagepraktijk Manon zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Manon en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk Manon is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Het verrichten van erotische massages behoort NIET tot mijn assortiment!
 • Massagepraktijk Manon behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Massagepraktijk Manon is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Maandag, vrijdag en in de weekenden is de praktijk gesloten. Avonden zijn in overleg mogelijk.
 • Voor massageolie en handdoeken wordt gezorgd.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant, pin of via een directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.